R665  FULL HD WI-FI מצלמת דרך דו כיוונית

R665 FULL HD WI-FI מצלמת דרך דו כיוונית

מצלמת דרך דו כיוונית עם איכות הקלטה FULL HD עם חיבור     WI-FI לטלפון סלולרי ושליטה בהקלטות באמצעות אפליקציה שמתאימה ל-IPHONE ו-ANDROID עם פונקציה נעילת קווצי וידאו מפני מחיקה לאחר הקלטת אירוע זעזוע תוך כדי נהיגה לפי חיישן G מובנה. 

פונקציה הקלטת אירועי זעזוע בזמן חנייה לפי חיישן G מובנה.